prąd_m

Grzałka – jest to urządzenie służące do grzania cieczy, gazów, ciał stałych lub sypkich występujące zwykle jako element urządzenia technicznego, szczególnie grzejnego. Grzałka elektryczna rurkowa To urządzenie grzewcze wykorzystujące przemianę energii elektrycznej w ciepło podczas przepuszczania prądu elektrycznego przez materiał oporowy elementu grzewczego. Grzałki są tak zaprojektowane aby działały poprawnie w żądanym zakresie temperatur oraz zazwyczaj musi być odpowiednio odizolowana elektrycznie od otoczenia i ogrzewanego ośrodka. Najczęściej spotykane konstrukcje:

123

Grzałki są jednymi z najbardziej sprawnych urządzeń elektrycznych – niemal 100% pobieranej energii elektrycznej jest zamienianej na energię termiczną. Ponadto są elementami nie wprowadzającymi do sieci zasilającej zakłóceń z powodu braku elementów pojemnościowych lub indukcyjnych. Grzałki posiadają charakterystykę rezystancyjną, co oznacza, że moc P wydzielona na grzałce jest opisana następująco:

wzor

Zwiększenie napięcia przyłożonego do grzałki powoduje więc wzrost wydzielonej mocy do kwadratu.